热门标签

tài xỉu bóng đá la gì:9 tháng đầu năm, Cienco4 hoàn thành 36,7% kế hoạch lợi nhuận năm

时间:3个月前   阅读:8

Tài Xỉu(www.84vng.com):Tài Xỉu(www.84vng.com) cổng Chơi tài xỉu uy tín nhất việt nam。Tài Xỉu(www.84vng.com)game tài Xỉu đánh bạc online công bằng nhất,Tài Xỉu(www.84vng.com)cổng game không thể dự đoán can thiệp,mở thưởng bằng blockchain ,đảm bảo kết quả công bằng.

9 tháng đầu năm lợi nhuận cốt lõi giảm 76,3% về 5,83 tỷ đồng

Trong quý III/2022, Cienco4 ghi nhận doanh thu đạt 668,16 tỷ đồng, tăng 45,2% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế ghi nhận 25,76 tỷ đồng, tăng 140,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 14,3% về còn 11,9%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 21,1% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 13,87 tỷ đồng lên 79,55 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 754,9%, tương ứng tăng thêm 24,61 tỷ đồng lên 27,87 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 94,3%, tương ứng tăng thêm 25,8 tỷ đồng lên 53,15 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 49,6%, tương ứng tăng thêm 6,82 tỷ đồng lên 20,57 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Xét hoạt động kinh doanh cốt lõi (lợi nhuận gộp – chi phí tài chính – chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp), trong 9 tháng đầu năm, Cienco4 ghi nhận 5,83 tỷ đồng, giảm 76,3% so với cùng.

Như vậy, lợi nhuận quý III tăng chủ yếu do doanh thu tài chính tăng đột biến so với cùng kỳ. Tuy nhiên, Công ty không thuyết minh chi tiết.

Lũy kế trong 9 tháng đầu năm 2022, Cienco4 ghi nhận doanh thu đạt 2.047,08 tỷ đồng, tăng 36,9% và lợi nhuận sau thuế đạt 110,1 tỷ đồng, tăng 96,3% so với cùng kỳ.

Trong năm 2022, Công ty dự kiến doanh thu 3.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 300 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 9 tháng đầu năm, Công ty mới hoàn thành được 36,7% kế hoạch lợi nhuận năm.

Xét về dòng tiền, trong 9 tháng đầu năm, dòng tiền kinh doanh chính của Cienco4 ghi nhận âm gần 61 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 14,1 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư âm 339,9 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 561,3 tỷ đồng, nguyên nhân chủ yếu do phát hành thêm cổ phiếu huy động vốn.

Tính tới 30/9/2022, tổng tài sản của Cienco4 tăng 7,6% so với đầu năm lên 8.405,9 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu các khoản phải thu ngắn hạn đạt 3.407,9 tỷ đồng, chiếm 40,5% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 2.360,1 tỷ đồng, chiếm 28,1% tổng tài sản; tài sản dài hạn khác đạt 823,4 tỷ đồng, chiếm 9,8% tổng tài sản và các tài sản khác.

Điểm đáng lưu ý, trong 9 tháng đầu năm các khoản phải thu ngắn hạn tăng 43,4% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 1.030,6 tỷ đồng lên 3.407,9 tỷ đồng và chiếm tỷ trọng cao nhất trong tài sản.

Cienco4 tạm dừng kế hoạch chào bán 112,36 triệu cổ phiếu giá 10.000 đồng/cổ phiếu

Cụ thể, Cienco4 sẽ tạm dừng kế hoạch đăng ký chào bán thêm cổ phiếu đến khi kết thúc cuộc họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2022 để cập nhập một số nội dung liên quan đến kiện toàn cơ cấu quản trị và kế hoạch chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.

,

tài xỉu bóng đá la gì(www.vng.app):tài xỉu bóng đá la gì(www.vng.app) cổng Chơi tài xỉu uy tín nhất việt nam。tài xỉu bóng đá la gì(www.vng.app)game tài Xỉu đánh bạc online công bằng nhất,tài xỉu bóng đá la gì(www.vng.app)cổng game không thể dự đoán can thiệp,mở thưởng bằng blockchain ,đảm bảo kết quả công bằng.

,

Theo kế hoạch, ngày 17/10, Cienco4 sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 tại Hà Nội.

Tài liệu dự kiến trình cổ đông gồm tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ, quy chế nội bộ về quản trị, quy chế hoạt động HĐQT, quy chế hoạt động Ban kiểm soát và dự thảo điều lệ; tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT; và Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 1.123,59 tỷ đồng lên 2.247,18 tỷ đồng.

Theo tìm hiểu, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 diễn ra ngày 29/4/2022, Cienco4 đã thông qua kế hoạch chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 50%, cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu sẽ nhận quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới với giá 10.000 đồng/cổ phiếu (tổng số cổ phiếu chào bán 112,36 triệu cổ phiếu).

Tổng số tiền dự kiến huy động 1.123,59 tỷ đồng. Trong đó, Công ty dự kiến dùng 623,59 tỷ đồng thanh toán các chi phí, bổ sung nguồn vốn lưu động; 300 tỷ đồng thanh toán các khoản nợ của Công ty vay Ngân hàng; và 200 tỷ đồng thanh toán các khoản công nợ dự kiến phải trả cho các nhà thầu phụ và nhà cung cấp hàng hóa/dịch vụ.

Như vậy, nếu phát hành thành công, Công ty sẽ phát hành thêm 112,4 triệu cổ phiếu để nâng vốn điều lệ từ 2.247,18 tỷ đồng lên 3.370,77 tỷ đồng.

Cuối tháng 8/2022, Cienco4 thay đổi mục đích sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đầu năm 2022.

Trong tổng số tiền huy động từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đầu năm 1.123,59 tỷ đồng, Công ty dự kiến sẽ giảm 321,7 tỷ đồng thanh toán các chi phí, bổ sung nguồn vốn cho hoạt động khác về 201,89 tỷ đồng; tăng 160,5 tỷ đồng để thanh toán các khoản nợ của Công ty vay cá nhân (kế hoạch ban đầu không có); tăng 100 tỷ đồng trả nợ vay trái phiếu (kế hoạch ban đầu không có); và tăng 61,2 tỷ đồng đầu tư mua cổ phần (kế hoạch ban đầu không có).

Điểm đáng lưu ý, sau khi tăng vốn điều lệ từ 1.123,59 tỷ đồng lên 2.247,2 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông lớn có sự thay đổi.

Vào thời điểm 31/12/2021, Công ty có 4 cổ đông lớn gồm CTCP New Link sở hữu 20,75% vốn điều lệ; CTCP Xây dựng Dũng Hưng sở hữu 10,9% vốn điều lệ; Công ty TNHH Đầu tư Thượng Hải sở hữu 6,58% vốn điều lệ; CTCP Chứng khoán VNDirect (mã VND – sàn HoSE) sở hữu 4,71% vốn điều lệ và còn lại 63,64% thuộc về nhóm cổ đông khác.

Tuy nhiên, sau tăng vốn, ngày 30/6/2022, Công ty chỉ còn 1 cổ đông lớn là CTCP New Link sở hữu 10,37% vốn điều lệ.

Như vậy, trong đợt tăng vốn tháng 4/2022 với tỷ lệ 1:1, hàng loạt cổ đông lớn đã không thực hiện quyền mua cổ phiếu hết toàn bộ số cổ phiếu được mua dẫn tới tỷ lệ sở hữu bị pha loãng và chỉ còn 1 cổ đông lớn.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 14/10, cổ phiếu C4G tăng 300 đồng, lên 10.300 đồng/cổ phiếu.

,

Sòng bài Việt Nam(www.84vng.com):Sòng bài Việt Nam(www.84vng.com) cổng Chơi tài xỉu uy tín nhất việt nam。Sòng bài Việt Nam(www.84vng.com)game tài Xỉu đánh bạc online công bằng nhất,Sòng bài Việt Nam(www.84vng.com)cổng game không thể dự đoán can thiệp,mở thưởng bằng blockchain ,đảm bảo kết quả công bằng.

上一篇:免费专家足球贴士:许树昌:新变种病毒株传入 料确诊个案续升

下一篇:tiến lên miền nam miễn phí(www.84vng.com)

网友评论